صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیستم های کشاورزی آیروپونیک

آیروپونیک (aeroponic) عبارت از پرورش گیاهان در محفظه ای از هوا (air) و محیطی سرشار از غبارات بسیار ریز محلول غذایی (mist) است بدون اینکه از خاک یا ماده غذایی متراکم و یا بستر دانه بندی (medium aggregate) موسوم به ژئوپونیک (geoponics) بهره گیرند.

کشاورزی آیروپونیک با کشاورزی هیدروپونیک مرسوم و همچنین کشاورزی در شرایط کنترل شده و آزمایشگاهی (vitro-in) نظیر کشت بافت گیاهان متفاوت است. آیروپونیک بر خلاف هیدروپونیک (hydroponics) که از آب بعنوان بستر رشد حاوی مواد ضروری معدنی جهت رشد پایدار بهره می گیرد ، بصورتی طراحی شده است که نیازی به بستر رشد (growing medium) ندارد ولیکن به دلیل اینکه آب مصرفی در آیروپونیک حاوی عناصر غذایی گیاهان پرورشی است لذا آیروپونیک را نوعی از کشاورزی گاها هیدروپونیک محسوب می دارند.

مقایسه کشاورزی هیدروپونیک و آیروپونیک

واژه هیدروپونیک (hydroponic )در زبان لاتین بمعنی “کارکردن با آب (water working) می باشد. بنابراین هیدروپونیک شامل عملیات پرورش گیاهان در آب های راکد (bath )و یا جاری (flow )سرشار از اکسیژن و عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان است.

در سیستم هیدروپونیک اقدام به سرشار نمودن آب از فرم نمک عناصر غذایی مصرفی گیاهان می کنند و بدینگونه محلولی بوجود می آید که کلیه نیازهای رشد گیاهان را بر طرف می سازد و همواره مواد محلول در آن بحالت تعادل تنظیم می گردند. بعلاوه بدلیل اینکه محلول مذکور در محوطه بسته قرار دارد ، هیچگاه روانابی ایجاد نمی گردد و شسته شدن مواد بوقوع نمی پیوندد و آلودگی محیط ُرخ نمی دهد. میزان تلفات آب از طریق تبخیر شدن در سیستم هیدروپونیک کاهش می یابد لذا قابلیت کاربرد در مناطق خشک را دارد.

آیروپونیک (aeroponic) عبارت از بکارگیری شیوه هیدروپونیک بدون بستر رشد (growing medium) می باشد. اگر چه ممکن است از آنها بمقدار بسیار کم جهت جوانه زنی بذور ویا ریشه دهی قلمه ها (cutting) نیز استفاده گردد.

ریشه های گیاهان آیروپونیک در میانه هوا و در جواره های محفظه بحالت معلق می باشند. رطوبت محیطی محفظه رشد آیروپونیک در حد 100 درصد حفظ می گردد و نیازهای غذایی گیاهان بصورت محلول در آب و بفرم ذرات ریز موسوم به “nutramist” بر ریشه های آنها اسپری می گردند. اینگونه غذادهی در هوا (mid-air feeding) اجازه می دهد تا ریشه ها به جذب اکسیژن مورد نیازشان بپردازند و بدین طریق بنابر گزارشات موثق بر میزان متابولیسم و سرعت رشد آنها تا 11 برابر رشدشان در خاک افزوده گردد. در این روش تقریبا هیچگونه آبی از طریق تبخیر تلف نمی شود.

آیروپونیک چیست؟

آیروپونیک (aeroponic) توسط انجمن بین المللی کشاورزی بدون خاک یا “ISSC ” این چنین تعریف شده است:

آیروپونیک سیستمی است که ریشه های گیاهان در محیطی واقعند که توسط پاشیدن محلول های غذایی بصورت قطرات بسیار ریز موسوم به غبارات (mist)یا “آیرو ُسل ها” (aerosol) بحالت اشباع در آمده است.

بعبارت دیگر بجای کاشت مستقیم گیاهان در خاک یا محیط های کشت و یا محلول های سرشار از عناصر غذایی بر بکارگیری پاشش غبارات ریزی از عناصر غذایی و آب بطور مستقیم بر ریشه های گیاهان تکیه می گردد.

این گیاهان مشخصا بحالت تعلیق در هوا قرار می گیرند و یا اینکه توسط برخی روش ها حمایت می شوند. ریشه های این گیاهان بصورت آزادانه در فضای نزدیک محفظه ها رشد و توسعه می یابند، بدون اینکه با هیچ پیش ماده ای بعنوان بستر کاشت (substrate)تماس یابند. باید اطمینان یافت که ریشه ها در تمامی اوقات مرطوب باشند تا دچار وضعیت بحرانی تنش رطوبتی نگردند.

اساس کشاورزی آیروپونیک عبارت از پرورش گیاهان بحالت معلق یا آویزان در محیط های کاملا (dangling) و ساقه یا نیمه مسدود می باشد. ریشه های آویزان ) های زیرین گیاهان از طریق پاشش ذرات ریز (atomized یا sprayed) محلول آب سرشار از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان تغذیه می گردند.

 

گیاهان کوچک را در حفره های کوچکی که بر روی صفحات فوم فشرده (یونیلیت) ایجاد شده اند ، جا می دهند و صفحات را بر روی محفظه های آیروپونیک مستقر می سازند تا بدین طریق از میزان هزینه و کارگر مورد نیاز کاسته شود. گیاهان بزرگتر را به شبکه های داربستی (trellising) متصل می سازند تا متحمل وزن بخش های رویشی و میوه هایشان باشند .

گیاهان آیروپونیک سالم ترند و سرعت رشد بیشتری نسبت به گیاهانی دارند که بر بسترهای کاشت پرورش می یابند زیرا در محیط های عاری از آفات و بیماریها قرار از محیط دارند. با در نظر گرفتن این موضوع که اغلب محیط های آیروپونیک کاملا خارجی قطع رابطه نمی کنند لذا آفات و بیماریها همچنان بصورت تهدید وجود دارند.

 انواع سیستم های آیروپونیک (aeroponic of Type)

 

 1. واحد های کم فشار (low-pressure units):

ریشه های گیاهان در اغلب سیستم های آیروپونیک کم فشار در سطح بالاتر از مخزن حاوی محلول غذایی (reservoir) بحالت معلق قرار می گیرند و یا در داخل کانالی واقع هستند که با مخزن مذکور مرتبطند.

یک پمپ کم فشار از طریق مبدل های (transducers) نوع “جت” و یا “اولتراسونیک” اقدام به هدایت محلول غذایی می کند آنچنانکه قطرات مازاد یا زهکش حاصله مجددا به مخزن بر می گردند. همچنانکه گیاهان در این واحدها رشد می یابند و به مراحل بلوغ می رسند، ممکن است دچار خشکی در بخش هایی از ریشه های انبوه شوند بطوریکه از جذب عناصر غذایی کافی باز بمانند.

این واحدها هزینه خواه هستند و شرایط الزم برای تصفیه محلول غذایی ، حذف برای ضایعات و پاتوژن های ناخواسته سیستم را ندارند. چنین واحدهایی معمولا پرورش گیاهان بر سطح فوقانی سکوها (bench top) منطبق بر مبانی آیروپونیک مناسب هستند

 1. شیوه پرفشار (high pressure devices):

تکنیک آیروپونیک ُپر فشار بگونه ای است که غبارپاشی محلول غذایی به کمک پمپ های فشار بالا جهت پرورش گیاهان ارزشمند انجام می شود تا بدینگونه بتوانند هزینه های مصرفی در این سیستم پرورش گیاهان باغبانی (horticulture) را تسویه کنند.

پرورش دهندگان گیاهان در محیط های کنترل شدۀ خانگی (home indoor ) از اواخر سال 2000 میلادی به نمونه های ساده ای از سیستم های آیروپونیک ُپرفشار یا “HPA) “aeroponic pressure high) با بهای مناسب دسترسی داشته اند.

سیستم های آیروپونیک ُپرفشار شامل تکنولوژی هایی برای تصفیه آب و هوا ، استریل کردن محلول غذایی ، پلیمرهای کم حجم و سیستم های هدایت ُپرفشار محلول غذایی هستند.

در سیستم آیروپونیک ُپرفشار از پمپ دیافراگمی با قدرت “550 KPa “استفاده می شود تا فشاری معادل 8 پوند بر اینچ مربع را در سیستم ایجاد کند و منجر به پاشش محلول عناصر غذایی بصورت غباری با اندازه های 50-20 میکرومتر بر ریشه های گیاهان گردد.

 1. سیستم های تجارتی (systems commercial):

سیستم های آیروپونیک تجارتی دربرگیرندۀ سخت افزارهای تأمین کنندۀ فشار زیاد و سیستم های بیولوژیکی هستند. مجموعه سیستم های بیولوژیکی شامل کلیه مواردی هستند که باعث افزایش دورۀ زندگی گیاهان و بلوغ اینگونه محصولات می گردند.

سیستم های فرعی بیولوژیکی و اجزاء سخت افزاری شامل سیستم های کنترل سیال (effluent) پیشگیری از بیماریهای گیاهی ، اَشکال مقاوم پاتوژن ها ، زمان بندی دقیق ، ایجاد فشار مناسب در سیستم انتقال محلول غذایی ، حسگرهای سرما و گرما ، کنترل دمای محلول ، آرایش نوری مؤثر ، محدودۀ طیف فیلتراسیون ، حسگرهای ُهشدار دهندۀ نقص سیستم و حفاظتی ، اَشکال صرفه جویی در هزینه های کارگری و مراقبت ، ترکیب قابل اعتماد بلند مدت و کاربرد ایمن ماشین آلات (ergonomics) می باشند.

سیستم های آیروپونیک تجارتی از نوع سیستم های ُپرفشار برای پرورش محصولات ارزشمند بصورت تناوب زراعی و یا چند محصولی (multiple) با توجه به فواید اقتصادی آنها بکار می روند. سیستم های اقتصادی پیشرفته فراگیرندۀ جمع آوری اطلاعات ، نظارت ، آنالیز بازخورها و ارتباطات انترنتی بوسیله انواع سیستم های فرعی هستند.

   

مهمترین مزایای سیستم آیروپونیک
 1. از هیچگونه محیط کشت استفاده نمی شود لذا ریشه ها دارای ماکزیمم هوادهی (aeration) هستند.
 2. از خاک استفاده نمی شود بنابراین از بیماریهای خاکزاد (borne soil) نیز خبری نیست.
 3. شاخه و برگ های گیاهان (foliage) همواره خشک باقی می مانند که بدینوسیله از احتمال بروز بیماریهای گیاهی کاسته می شود.
 4. برداشت محصول بویژه در مورد گیاهان ریشه ای بسیار راحت تر است.
 5. دوره تولید محصولات گیاهی بدلیل افزایش سرعت رشد، کاهش می یابد.
 6. رواناب عناصر غذایی و آب بدلیل بازیافت آنها نزول می یابد.
 7. در سیستم آیروپونیک می توان به پرورش انواع مختلف گیاهان در کنار یکدیگر و بطور مجزا اقدام کرد.
 8. محیط های آیروپونیک برای ازدیاد گیاهان از هر دو جنبه جوانه زنی بذور و یا ریشه دوانی قلمه ها بسیار مناسب است آنچنانکه قلمه ها و بذور سریعتر به ریشه دوانی می پردازند و مشکلات بسیاری کمی در زمینه بیماری های گیاهی خواهند داشت.
افزایش هوارسانی به ریشه ها در آیروپونیک

اولین سیستم آیروپونیک در سال 1883 میلادی به بهره برداری رسید. حمایت های عدیده ای که از گیاهان در این سیستم وجود داشتنند ، باعث شدند که محصول به رشد بسیار خوبی برسد زیرا گیاهان در محیطی مملو از هوا و رطوبت مناسب پرورش می یافتند آنچنانکه این رویه تاکنون پیگیری می شود.

شیوه آیروپونیک (aeroponic) یا پرورش گیاهان در حالت معلق در هوا (culture air) قابلیت دستیابی گیاهان را به هوای کافی فراهم می سازد تا به رشد موفقیت آمیز خویش نائل آیند.

مواد شیمیایی که در سیستم آیروپونیک بکار می آیند، باید از هجوم بیماری های گیاهی و سایر پاتوژن ها ممانعت ورزند. وجه برتری آیروپونیک واقعی و دستگاه هایش این است که کمترین میزان حمایت از گیاهان بوجود می آید لذا وقوع کمترین تماس بین دستگاه های سیستم و گیاهان پرورشی باعث می شود که گیاهان بصورت کامل در معرض هوا قرار گیرند ولیکن اینگونه شیوه پرورش گیاهان نیازمند آن است که سیستم ریشه ای کمترین فشار را به ساقه ها وارد سازد.

تماس های فیزیکی در سیستم آیروپونیک به حداقل می رسند زیرا تماس های فیزیکی ممکن است از رشد طبیعی گیاه و گسترش ریشه ها بکاهند ، بیماریهای گیاهی را افزایش دهند و موجب آلودگی آب مصرفی و هوای اطراف سیستم شوند .

فواید حضور اکسیژن کافی در اطراف ریشه ها

حضور اکسیژن در منطقه رشد ریشه ها یا “رایزوسفر” (rhizosphere) برای سلامتی و رشد گیاهان ضروری است. همچنانکه سیستم آیروپونیک اقدام به آمیختن هوا با آب در قالب قطرات بسیار ریز می نماید، باعث می شود تا گیاهان در شرایط وفور فراهمی اکسیژن ، آب و عناصر غذایی قرار گیرند و بخوبی رشد یابند.

برخی از کشاورزان معتقدند که سیستم آیروپونیک بر دیگر شیوه های هیدروپونیک برتری دارد زیرا افزایش هوادهی از طریق ذرات ریز محلول حاوی عناصر غذایی که به ریشه ها عرضه می شوند، باعث تحریک رشد گیاهان مزبور می شود و از شکل گیری پاتوژن های بیماریزا جلوگیری می نماید.

هوای پاک حاوی اکسیژن کافی است و این موضوع بعنوان یک پالاینده عالی برای محیط آیروپونیک و گیاهانش عمل می نماید. برای اینکه رشد طبیعی گیاهان حاصل شود، نباید در دستیابی گیاهان به هوای کافی و تمیز وقفه ای پدید آید و گیاهان باید اجازه یابند تا در یک وضعیت طبیعی به نمو فیزیولوژی دست یابند.

گیاهان بیشترین عوامل محدود کننده رشد را در شرایط عادی از جانب بیماری ها تحمل می کنند ولیکن شیوع بیماریها در شیوه آیروپونیک بشدت محدود می گردند. برخی پژوهندگان از سیستم های آیروپونیک برای مطالعه اثرات ترکیبات گازهای منطقه حضور ریشه ها بر عملکرد گیاهان بهره می گیرند.

پرورش گیاهان در شرایط عاری از بیماریها

آیروپونیک می تواند از انتقال بیماریهای گیاهی بکاهد زیرا تماس گیاه به گیاه استریل گردد بدینطریق کاهش می یابد و هر پالس از پاشش محلول می تواند مجددا درحالیکه شیوه های پرورش گیاهان در خاک ، بسترهای دانه ای (aggregate) و سایر بسترهای کاشت می توانند فرصت گسترش یابی و سرایت بیماریها به گیاهان مجاور را در سراسر فصل رشد فراهم سازند.

در اغلب گلخانه ها نیاز به استریلیزاسیون بسترهای جامد بعد از هر دفعه پرورش و برداشت محصول وجود دارد ولیکن در بسیاری از موارد از اینکار صرف نظر می شود و بسترهای کاشت را کلا با بسترهای جدید و استریل جایگزین می سازند.

یکی از بارزترین فواید تکنولوژی آیروپونیک چنین است که اگر یکی از گیاهان به بیماری آنرا از ساختار آیروپونیک حذف نمود، بدون آنکه قطعه مبتلا گردد ، می توان سریعا قطعه شود و یا به دیگر گیاهان سرایت یابد.

بدلیل اینکه محیط های آیروپونیک از بیماریهای گیاهی عاری هستند لذا بسیاری از گیاهان را می توان در این سیستم با تراکم زیادتری در مقایسه با سایر شیوه های کاشت سنتی از قبیل هیدروپونیک ، بستر کشت خاکی و تکنیک غشاء غذایی یا “NFT ” یا (nutrient film technique) پرورش داد.

پودرکردن محلول آب و عناصر غذایی در آیروپونیک

دستگاه هایی که در سیستم آیروپونیک برای آبرسانی استفاده می شوند معمولا شامل :

اسپری کننده ها (sprayers) ، غبارپاش ها (misters)، مه پاش ها (foggers) و یا دیگر ابزارهایی هستند که محلول آب و عناصر غذایی را بصورت ذرات بسیار ریز در اختیار ریشه های گیاهان قرار می دهند.

سیستم های آیروپونیک طبیعتا تولید سیستم های چرخه ای بسته ای بصورت محیط های ماکرو و میکرو می نمایند که برای پرورش با ثبات ، پایدار و قابل اعتناء گیاهان در هوا بکار می روند.

امروزه اختراعات زیادی برای تسهیل اسپری کردن و غبارپاشی محلول های غذایی توسعه یافته اند زیرا کلید توسعه ریشه های گیاهان در محیط های آیروپونیک را اندازه های قطرات آب تشکیل می دهند. در کاربردهای اقتصادی ، از اسپری هایی با چرخش °361 بهره می گیرند تا تمامی فضای اطراف ریشه گیاهان را با غبارپاشی تغذیه و سیراب نمایند.

در یک شیوه آیروپونیک از تکنیک غبارپاش ویژه ای بنام “مه پاش اولتراسونیک” (foggers ultrasonic) استفاده می نمایند تا محلول حاوی عناصر غذایی را با فشار کم در محیط اطراف ریشه ها بپاشند.

اندازه قطرات آب برای رشد پایدار گیاهان در سیستم آیروپونیک نقش حیاتی دارد. قطرات درشت آب مؤید کمترین میزان اکسیژن قابل دسترس برای سیستم ریشه ای گیاهان خواهد بود. قطرات بسیار ریز نظیر ذراتی که توسط غبارپاش های اولتراسونیک تولید می گردند ، موجب می شوند تا ریشه های موئین فراوانی ایجاد شوند ، بدون اینکه ریشه های فرعی مورد نیاز جهت رشد پایدار گیاهان تشکیل گردند.

مبدل های اولتراسونیک نیازمند حفاظت و نگداری بیشتری هستند بطوریکه هر گونه قصور موجب معدنی شدن اجزاء سیستم می شوند که این نقطه ضعف بواسطه نوع غبارپاشی و جنس فلزی اسپری کننده های بکار رفته می باشد. . نتیجتا گیاهان بواسطه نقصان دسترسی به رطوبت کافی دچار کاهش آماس سلولی (turgidity) و پژمردگی می شوند.

سیستم آیروپونیک قائم (VAP)

سیستم جدیدی از کشاورزی در ایتالیا، هاوایی و کالیفرنیا توسعه یافته اخیرا است که تمامی محیط پرورش بصورت محفظه ای بسته اداره می شود و موسوم به “پناهگاه زیستی”(bioshelter) است. در اینگونه پناهگاه های زیستی از یکسری استوانه های (tubes) آئروپونیک قائم جهت رشد گیاهان با کارآیی زیاد بهره می گیرند. چنین ساختارهایی دارای راندمان محصول حدود 2-6 برابر بیشتر از گلخانه های مرسوم هستند. در اینگونه مراکز به پرورش سبزیجات باغبانی، سته ها (berries)، گل ها و برخی گیاهان خاص مبادرت می ورزند .

اصول آئروپونیک مبتنی بر پرورش گیاهان بصورتی است که ریشه هایشان داخل هیچگونه بستری (substratum) از انواع مایع نظیر هیدروپونیک و یا انواع جامد نظیر خاک مرسوم استقرار نمی یابند بلکه از محفظه هایی استفاده می گردد که امکان تغذیه گیاهان داخل آن فراهم باشد. ریشه های گیاهان در اینگونه محفظه ها از بهترین شرایط کسب رطوبت و اکسیژن برخوردار می باشند. این شرایط اجازه می دهند تا مواد غذایی و رطوبت بگونه ای برای گیاهان فراهم گردند که بیشترین آسیمیلاسیون را انجام دهند و در سریعترین زمان توسعه یابند.

در سیستم آیروپونیک قائم یا “VAP) “system planting aeroponic vertical) اقدام به استقرار ظروف یا گلدان های (containers) حاوی گیاهان بر فراز یکدیگر می کنند. این سیستم بگونه ای طراحی شده است که گلدان ها به آسانی بحرکت در آورده می شوند تا نیازهای زیستی آنها برآورده گردند. بنابراین تعداد زیادی از گیاهان را در یک ستون قائم در درون یک ساختار فضایی مشابه گلخانه ها (greenhouse) و یا سایبان ها (house shade) مستقر می سازند. در این سیستم ، عناصر غذایی محلول اجازه می یابند تا در ستون رشد از بالا بر روی گیاهان پائینی بچکند.

بسیاری از گیاهان نیازمندند که در ضمن مراحل اولیه زندگی با نور مستقیم خورشید مواجه گردند ا ّما بمرور از وابستگی آنها به نور مستقیم خورشید کاسته می شود لذا بر اساس چنین مشاهدات و تجاربی است که گلدان های حاوی گیاهان در سیستم آیروپونیک قائم بصورت متوالی جابجا می گردند آنچنانکه گیاهان جوان را در بالاترین سطوح ستون رشد جا می دهند اما بمرور آنها را تحت یک سیستم مکانیکی بحرکت در می آورند و به سطوح پائین تر منتقل می سازند. این روند مداوما تکرار می شود تا اجازه رشد پایدار به تمامی گیاهان بدون هیچ تداخلی داده شود.

این سیستم آیروپونیک به کشاورزی بدون هیچگونه توقف در چرخه تولید رویکرد دارد و عناصر غذایی محلول در یک سیستم مداری بسته (circuit closed) جریان دارند. مقدار مصرف آب بواسطه محدودیت در کمیت جذب آن باعث صرفه جویی در آب مصرفی می شود. بعنوان مثال : تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی در روش سنتی کشاورزی بر بستر خاکی نیازمند 400-200 لیتر، در شیوه هیدروپونیک خواهان 70 لیتر و در شیوه آیروپونیک احتیاج به 20 لیتر آب دارد.

 

  سیستم آیروپونیک قائم عبارت از یک چرخه مداوم در محیطی بسته است که به کاهش نیروی انسانی در یکسری از عملیات کشاورزی روزانه و سالانه می انجامد. این موضوع کارگران را قادر می سازد تا مهارت های لازم را در یک دوره زمانی چندماهه کسب نمایند درحالیکه تولیدات کشاورزی تجارتی سنتی حاصل سال ها تجربه کاربران مربوطه است.

ابزارها و دستگاه های آیروپونیک را در داخل گلخانه ها و یا سرپناه های مقاوم به تگرگ و وزش باد در انطباق با عرض های جغرافیایی زمین استقرار می بخشند زیرا کنترل شرایط اقلیمی در گلخانه ها تأمین کننده اپتیمم شرایط رشد است و منتهی به بالاترین میزان عملکرد می شود .

مزایای سیستم “VAP” در مقایسه با کشاورزی سنتی

 • محدودیت مصرف آب : این سیستم دارای موفقیت های تجارتی در مناطق بیابانی نظیر عربستان سعودی و اسرائیل بوده است.
 • موفقیت های کشاورزی به وضعیت اراضی و کیفیت خاک بستگی دارد. در سیستم کشاورزی آیروپونیک اهمیتی به خاک داده نمی شود زیرا هیچگاه در فرآیند تولید آیروپونیک بکار نمی آید.
 • تولید مواد غذایی بصورت متراکم (intensive) را می توان در اراضی کم وسعت به اجرا گذاشت. ثابت شده است که سیستم پرورش 3 بعدی دارای بیشترین راندمان تولید سالانه در واحد سطح است.
 • سیستم های پرورش گیاهان را می توان در جوار محل زندگی مصرف کنندگان احداث نمود ، بدینگونه احداث گلخانه ها در جوار مناطق شهری و بازارهای مصرف از هزینه های حمل و نقل می کاهند و همچنین محصولات تولیدی در کوتاه ترین زمان بصورت تازه و شاداب به خریداران عرضه می گردند.
 • عملکردها وابستگی به تنوّع فصلی ندارند لذا سرما ، گرما ، خشکسالی و وزش بادها تأثیر چندانی در عملکرد محصولات کشاورزی ندارند.
 • عدم توقف چرخه تولید محصولات کشاورزی و ثبات عرضه آنها به بازارهای مصرف غالبا به بی ثباتی قیمت ها منجر نمی شود.
 • اتوماسیون عملیات کشاورزی در سیستم آیروپونیک باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی و ادوات مزرعه ای می شود لذا نیاز به نیروی انسانی ماهر و ُپرهزینه کاهش می یابد. بدینگونه تولید محصولات کشاورزی در مقیاس تجارتی بدون انجام بسیاری از عملیات سنتی فراهم می گردد.
 • تولید محصولات کشاورزی بصورت ارگانیک امکان پذیر است آنچنانکه تولیدات آلی در مناطق جلگه ای شور بیش از 30 درصد افزایش می یابد.
 • کارگران کشاورزی همانند کارگران صنایع می توانند ساعات کار روزانه ، ماهانه و سالانه معینی داشته باشند و این نکته از نظر اجتماعی بسیار اهمیت دارد