صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

واحد فنی و مهندسی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

واحد فنی مهندسی گروه صنایع غذائی آریانا با  کادر مجرب که در رأس آن دفتر فنی قرار دارد در زمینه نظارت بر امور فنی ، طراحی پروژه ها ، تدوین دستورالعمل های فنی و چک لیست های ماشین آلات ، تدوین شناسنامه دستگاهها ، تدوین پیش نویس قرارداد های فنی و پروژه ها ، برآورد اعتبار مورد نیاز مسائل فنی و پروژه ها ومدیریت پسماند کارخانه فعالیت دارد

 

:دفترفنی و مهندسی علاوه برعملکرد بالا بر روی کارکرد بخشهای مختلف فنی بشرح زیر نظارت کامل دارد

 

:بخش مدیریت پسماند

در زمینه تعامل با سازمان  محیط زیست  از طریق ارسال گزارشهای خود اظهاری زیست محیطی ،پیگیری  امور تصفیه خانه فاضلاب  ،پیگیری  روند اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماند . پیگیری امور مرتبط با سیستم  مدیریت یکپارچه ( IMS)،آزمایشات ادواری مطابق با الزامات سازمان محیط زیست شامل(پساب خروجی  تصفیه خانه ،هوا و صوت)توسط آزمایشگاههای معتمدسازمان محیط زیست فعالیت مینماید

:بخش تأسیسات

مسئول تعمیر و نگهداری چیلرها ، هواسازها ، پکیج ها و کولرهای کارخانه میباشد

:بخش تراشکاری

مسئول تراشکاری قطعات دستگاهها میباشد

:بخش آهنگری

کلیه کارهای آهنگری کارخانه راعهده داراست

:بخش تعمیرات خودروهای صنعتی

مسئول تعمیر و نگهداری پالت تراکها ، استاکرها و لیفتراکهای کارخانه  میباشد

:بخش  لوله کشی

کلیه کارهای تعمیر و نگهداری  سیستم های لوله کشی آب ، بخار و هوای فشرده کارخانه راعهده دارمیباشد

:بخش برق تأسیسات

مسئول تعمیر و نگهداری شبکه برق کارخانه ، پست های برق و برق اضطراری کارخانه وکنترل سیستم ارتینگ وپی گیری ارت سنجی سالیانه میباشد

:بخش برق ماشین آلات

 کلیه کارهای تعمیر و نگهداری تابلوهای برق ساختمان تولید، تعمیر و نگهداری سیستم برق دستگاههای تولیدی رابعهده دارد

:بخش نیروگاه

مسئول تعمیر و نگهداری سیستم بخار ،کمپرسورهای هوای فشرده ، ژنراتورها، سیستم آب دیونیزه کارخانه ، سیستم آبگرم کارخانه  وپیگیری تستهای سالیانه هیدرواستاتیک دیگهای بخارمیباشد

:بخش فنی

مسئول تعمیر ونگهداری کلیه دستگاههای تولید کارخانه  ودرصورت نیاز تعمیرات کلی برروی دستگاهها میباشد