صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

شرایط عضویت

شرایط عضویت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرایط لازم جهت عضویت

 

 

 

  • التزام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
  • عدم وابستگی به گروه‌ها و تشکیلات غیرقانونی
  • داشتن حداقل 18 سال
  • پذیرش اساسنامه  و کلیه مصوبات هیأت مدیره و آئین نامه‌های اجرایی 
Tags: