صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

طرح احداث گلخانه گلهای زینتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 طرح احداث گلخانه گلهای زینتی

صنعت گل و گیاه جهان یکی از پتانسیل های  ایجاد اشتغال و حصول در آمدهاي ارزي می باشد که نظر به دورنماي امیدبخش رشد سالانه درحجم مبادلات تجاري گل و گیاه جهانی و با توجه به شرایط بسیار مناسب کشور ،جاي توجه بسیاري دارد .

کشا ورزي ایران با تولید گل و گیاهان زینتی در کشور که توانمندي بسیار بالایی در ایجاد اشتغال دارد و می تواند بخشی از نیازهاي ارزي را تأمین نماید. گلها و گیاهان زینتی جزء کشت هاي متراکم محسوب شده و از توانمندي بالایی در بهره وري نهاده ها به ویژه آب برخوردار است. بخش وسیعی از خاك ایران در شمال ، مرکز و جنوب غربی کشور مستعد پرورش انواع گلها و گیاهان زینتی است و در صورت توجه و گسترش حوزه تولید و عرضه این محصولات، بازار بالقوه گسترده اي براي این تولیدات در کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس ،همسایگان شمالی و حتی در بازارهاي دور در شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد.

هدف از اجرای طرح احداث گلخانه گیاهان زینتی

ويژگی ها و مزايای طرح احداث گلخانه گیاهان زینتی:

صنعت گل و گیاه جهان با گردش مالی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال و ایران با پیشینه تاریخی کهن و توانمندي بالا یکی از پتانسیل هاي ایجاد اشتغال و حصول در آمدهاي ارزي می باشد که نظر به دورنماي امید بخش رشد سالانه درحجم مبادلات تجاري گل و گیاه جهانی و با توجه به شرایط بسیار مناسب کشور ،جاي توجه بسیاري دارد. در معادلات جدید اقتصادي جهان ،جهانی شدن و پیوستن ایران به WTO گل نقش مهمی در حصول درآمدهاي ارزي ،کشاورزي ایران به ویژه زیر بخش باغبانی (گلکاري) دارد . بررسی هاي راهبردي نشان می دهد که کشاورزي ایران برخلاف برخورداري از شرایط مناسب خدادادي  به لحاظ سنتی بودن تولید ، کوچک بودن سطح تولید ، مصرف بالای انرژی  و تا حدود زیادی غیر اقتصادی به نظر می رسد.

در حالیکه با تولید گل و گیاهان زینتی در کشور که توانمندي بسیار بالایی در ایجاد اشتغال داشته و به دلیل بالا بودن مصرف این محصولات در بازار کشورهاي همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدي ایران ،می تواند بخشی از نیازهاي ارزي راتأمین نماید. گلها و گیاهان زینتی جزء کشتهاي متراکم محسوب شده و از توانمندي  بالایی در بهره وري نهاده ها به ویژه آب برخوردار است.

ایران کشوري چهارفصل و برخوردار  از تنوع آب و هوایی است و استعداد بالقوه براي تولید انواع گل و گیاهان زینتی دارد .بخش وسیعی از خاك ایران در شمال ،مرکز و جنوب غربی کشور مستعد پرورش انواع گلها و گیاهان زینتی است و در صورت توجه و گسترش حوزه تولید و عرضه این محصولات ، بازار بالقوه گسترده اي براي این تولیدات در کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس ،همسایگان شمالی و حتی در بازارهاي دور در شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد.

  

روش تولید و تکنولوژی مورد نظر

الف- نوع گلخانه بصورت ثابت دوطرفه می باشد.

گلخانه هاي دو طرفه از دو جهت به طور کامل  از نور آفتاب بهره مند است. این گلخانه براي کشت و پرورش بسیاري ازمحصولات، ایده آل و مناسب است. زیرا از جهت نور و درجه حرارت به طور کامل از نور خورشید بهره می برد.

ب- گلخانه از نظر تولید در دسته گلخانه هاي  تولید گل وگیاهان زینتی براي تولید انواع گلخانه ي شاخه بریده وگلهاي آپارتمانی می باشد.

ج- گلخانه از نظر نوع سا زه شامل گلخانه مدرن و فلزي میباشد. پوشش داراي سیستم uv و اسکلت این گلخانه ها از فلز است. که معمولا" با پلاستیك هاي ضد اشعه ي ماورا بنفش گرمایشی و تهویه مناسب می باشد. ارتفاع این نوع گلخانه ها بیش از ۵٫۴ متر است. اتصال قطعات در گلخانه هاي فلزي بوسیله پیچ و مهره(پرتابل) و یا استفاده از جوشمی باشد.

د- نوع  سیستم آبیاري بصورت آبیاري قطره اي می باشد.

آب ، کودهاي شیمیایی و سایر مواد مورد نیاز گیاه به صورت محلول توسط لوله هاي جانبی در اختیار گیاه قرار می گیرد.

 

 معرفی کاربردهای محصول

توجه و علاقه انسان ها به گل و نقش گیاهان در زندگی بشرموضوعی کاملا شناخته شده است. گل از دیر باز به عنوان نمادي براي ابراز عشق و محبت و همچنین ابزاري براي اداي احترام شناخته شده است. هر بخش از اندام هاي مختلف گیاهان زیبایی خاص خود را داراست. به این جهت استفاده از گل هاي بریده به موازات توجه به انواع گیاهان آپارتمانی و اداری دارای رونق فراوان است .

همچنین به دلیل افزایش روزافزون شهرنشینی و خصوصا"  آپارتمان نشینی و دوری هر چه بیشتر افراد از طبیعت، میل به نگهداري از گیاهان در محیط آپارتمان افزایش بیش از پیشی یافته است .

براساس تحقیقات به عمل آمده، افراد در  هنگام هدیه گرفتن گل، رفتاري حاکی از ادب، احترام ، تشکر ، دوستی، صمیمیت وهیجان زدگی همراه با گفتاري متفاوت از خود نشان میدهند .

تمام این واکنشها تنها در پنج ثانیه نخست گرفتن گل بروزمیکند که این نشان دهنده تأثیر عمیق گل در وجود انسانها است .

 پتانسیل تولید داروهاي گیاهی در طبیعت بسیار بالاست. براي نمونه گفته می شود ۱۲۵۰۰۰ گونه گیاه دارویی در جنگل هاي استوایی جهان یافت میشود. ارزش اقتصادي و تجاري گیاهان دارویی فوق العاده زیاد است در حال حاضر، ۲۵ % ازداروهاي موجود ، منشأ گیاهی دارند و ۱۲ % داروها نیز ازمنابع میکروبی ساخته شده اند.

گل علاوه بر سمبل زیبایی، یکی از هدایایی است که نشان دهنده ي احساسات و عواطف انسان در شرایط مختلف است. هدیه دادن گل براي هدیه گیرنده احساس خوشایندي را به وجود می آورد که معمولاً نشانه ي علاقه و صمیمیت هدیه دهنده محسوب می گردد و باعث زینت و شادابی محفل نیز می شود.

در کشور ما هم گلها کاربردهاي مختلفی دارند و هر گل به عنوان نوعی نماد و نشان مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. ایرانی ها معمولاً از گل براي ابراز علاقه به جنس مخالف  ، جشن و میهمانی ها، تبریك به عروس و داماد ، عیادت مریض، کسی که خانه ي جدید خریده است یا فرزندي به دنیا آورده استفاده می کنند.