صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

دستگاه کولتیواتور

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سله‌ شکنی با استفاده از دستگاه کولتیواتور

پس از هر آبیاری در زمین‌هایی که دارای مواد آلی کم و خاک سنگین هستند لایه روی خاک سخت شده و امکان رشد و نمو گیاه را کم می‌کند؛ بنابراین در زمین‌های کوچک با داس دستی و در زمین‌های بزرگ با کولتیواتور، قشر سخت و سطحی خاک را خرد کرده، ضمناً علف‌های هرز را نیز از بین می‌برند این کار سله‌شکنی نامیده می‌شود. سله خاک به دلیل تشکیل لوله های موئین تبخیر از سطح خاک را افزایش میدهد. سله شکنی باعث افزایش نفوذ آب و هوا به خاک میشود.